[[:: survey.inactive_message ? survey.inactive_message : survey.phrases.surveyIsInactive ]]
בחנו את עצמכם: עד כמה באמת אכפת לכם מאיכות הסביבה
נושא איכות הסביבה מטריד כמעט את כולם, אך רוב הישראלים לא ממש אקטיביים בהגנה על סביבתם ובשמירה על המשאבים היקרים של כדור הארץ. ענו על השאלון וגלו היכן אתם ממוקמים על המפה